ABOUT: Michal Škapa

V nové sérii ABOUT, bychom rádi nahlédli do života vybraných umělců, řemeslníků a jiných tvůrců, který nějakým způsobem buďto vychází z graffiti prostředí, nebo ke své práci využívají prostředky vycházející z této subkultury. Zaměříme se na studiové práce, filmovou tvorbu, tetování a jiná řemesla. V prvním díle jsme se potkali s dlouholetým kamarádem a člověkem hluboce spjatým s naší značkou, naúnavným dříčem, Michalem Škapou aka Tronem.

BIO:

Michal Škapa (nar. 1978) je neodmyslitelnou součástí fungování pražské umělecké a streetartové scény. Dlouhodobě přispívá k její životaschopnosti nejen jako výkonný umělec, ale také jako realizátor množství grafických návrhů knih, katalogů, plakátů. Pracuje v rozlišných médiích a formátech od realizace nástěných maleb – muralů, akrylové rukopisné abstrakce, airbrushové figurativní kompozice, až po site-specific instalace a prostorové objekty. Prezentoval Českou republiku na výstavě v EXPO 2010 v Šanghaji, vystavoval v řadě prestižních galerií (GHMP, Mánes, DOX, Trafačka, Gask v Kutné Hoře, GAVU v Chebu). Na podzim 2014 realizoval velkou samostatnou výstavu Graffoman v pražské The Chemistry Gallery.

V roce 2015 uspořádal výstavu Post–Apo, kde hledal se svým kolegou Ondřejem Vyhnánkem možnosti současné civilizace, procesy, které směřují a řídí globální vývoj nad rámec lidské civilizace. Nedávno dokončil jako grafik knihu o umělecké skupině Trafačka, s kterou je v úzkém spojení. Je zakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss.

Instagram
Facebook