Umělec Michal Škapa dokončil koncem května jednu z nejrozsáhlejších murálních maleb nejen v evropském, ale i ve světovém měřítku. Mural vznikl na zdi velké skladové haly poblíž Letiště Václava Havla, jmenuje se KOSMOS a vznikal pouhých dvacet tři dní za produkční podpory pražského graffiti storu Graffneck.

Výtvarník Michal Škapa patří k umělcům, jejichž tvorba vychází z graffiti, a kteří se úspěšně etablovali i v galerijním prostředí. Je autorem několika desítek murálních maleb a letos se mu podařilo zrealizovat jednu z největších na světě. Malba vznikla na zdi třistapadesát metrů dlouhé skladové haly ctPark Prague Airport, kterou vlastní společnost CTP Invest. V roce 2017 vyhlásila CTP soutěž ART WALL pro své haly ctPark Humpolec a ctPark Prague Airport a pověřila ilustrátorské studio DRAWetc., aby našla a pozvala umělce a spravovala open call. Soutěž Michal Škapa vyhrál a tím získal k pomalování prestižní plochu, která je nejlépe vidět při odletu a přistání letadla na hlavní dráze Letiště Václava Havla. Vítězný návrh se nakonec ukázal jako realizačně velmi náročný, Škapa tedy posléze bez nutných kompromisů navrhl finální podobu tohoto obřího díla s názvem KOSMOS.

photo © David Michálek

“KOSMOS je vlastně o hledání paralel v mikrokosmu a makrokosmu. Zkoumá podobnosti malých a velkých struktur, hledá analogie mezi formami živého a neživého světa, mezi tvary v přírodě a v lidském těle,” přibližuje Škapa. Dominantním motivem je vizuálně kontaktní modré oko, které ze středu stěny pozoruje hlavní přistávací dráhu nedalekého Letiště Václava Havla. Oko představuje symbol božské podstaty, která dává řád celému vesmíru a která vdechuje život. Na obě strany od oka proudí částečky energie, které celý výjev rámují, putují až k lidské hlavě, jejíž silueta je situována na začátku celé malby. Hlava znázorněnou životní energii nasává, probouzí se tak její vědomí, přehlíží celé dílo a snaží se dát věcem vlastní smysl.

Michal Škapa celou malbu zrealizoval za dvacet tři dní. “Původní záměr pracovat s pomocí noční projekce nebylo možné uskutečnit s ohledem na bezpečnostní opatření v okolí letiště. Přenesení skicy na fasádu tedy probíhalo přímo volnou malbou, pouze s pomocí záchytných bodů a tří vysokozdvižných plošin,” upřesňuje autor. Produkčně se na práci podílel a materiál zajišťoval pražský graffiti store Graffneck, který momentálně slaví patnáct let existence. Škapa tak s pomocí tří až šesti pomocníků spotřeboval na ploše 5250 m² přibližně čtyři tisíce sprejů.

video © Urban XP

Michal Škapa aka TRON

Michal Škapa (*1978) je český výtvarný umělec, jehož počátky tvorby se nacházejí v kreativní grafice a v graffiti. Vystřídal několik nicků, z nichž nejznámější jsou 2Rock, Key a Tron. Věnoval se tvorbě grafické podoby časopisů) Rooftop, Free Magazine, Upstream), vizuálů festivalů (mj. Names), knih a obalů CD. Později se začíná věnovat ateliérové tvorbě, v roce 2010 je jedním z vystavujících na světové výstavě Expo v Šanghaji, v pražské galerii Trafačka staví v roce 2011 svou první sólovou výstavu 00 NIC, a následují důležité výstavní projekty Graffoman v Chemistry Gallery, Analfabet v Trafo Gallery a Babylon ve Ville Pellé. Pracuje v rozličných médiích a formátech od realizace nástěnných maleb – muralů, akrylové rukopisné abstrakce, airbrushové figurativní kompozice, až po site-specific instalace a prostorové objekty. Je zakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss.

www.michalskapa.cz